Jak wykorzystać wiedzę o lękach do poprawy relacji – między stabilizacją a zmiennością.

Jak wykorzystać wiedzę o lękach do poprawy relacji – między stabilizacją a zmiennością.

W relacjach z ludźmi dążymy z jednej strony do stałości i niezmienności, do trwania w tym co jest. Z drugiej – dążymy do zmian, przezwyciężania lęku przed nowymi ludźmi i sytuacjami.
Zapraszam do obejrzenia czwartego odcinka z serii, która będzie kontynuowana w następnych tygodniach.

Informacje o szkoleniach: https://instytutkwadrat.pl

Tak jak siła grawitacji działa dośrodkowo, przytrzymuje, spaja cały nasz świat, działa ruchem dośrodkowym w kierunku jego centrum, jest skierowana do jego wnętrza, wszystko wsysa i zatrzymuje, tak ludzie dążą do stałości, niezmienności. To dążenie bierze się z lęku przed zmianą, nietrwałością, niepewnością.
Chcemy przecież mieć w relacjach z innymi swoje pewne miejsce – zadomowić się w relacji, móc planować co się wydarzy, tak jakby nasze relacje miały trwać bez końca, były czymś stabilnym, a przyszłość tych relacji zawsze przewidywalna.
Dążymy do stabilizacji, chcemy móc planować w nieznanej przyszłości, bo boimy się zależności od nieznanych okoliczności, nieprzewidywalności. Jest to lęk przed ryzykiem.
Dlatego często funkcjonujemy tak, jakbyśmy byli przekonani, że to jak jest teraz, będzie trwać już zawsze, a ta niezmienność i trwałość jest zasadniczym impulsem, który motywuje nas do działania.
Tak jak siła odśrodkowa skierowana na zewnątrz działa żeby oderwać, uwolnić, pozostawić wszystko za sobą, tak ludzie dążą do zmian. To dążenie bierze się z lęku przed koniecznością zostania w dotychczasowych uwarunkowaniach, przed podleganiem czemuś nieodwołalnemu, przed ograniczaniem. To dążenie do zmian, do rozwoju, rezygnowania z tego, co już znane, do porzucania nawyków, otwierania się na nowe, to dążenie do podejmowania ryzyka.
To dążenie wynika z lęku:
– przed ograniczeniem – przez zasady, reguły, przyzwyczajenia, przez przeszłość,
– przed zatrzymaniem rozwoju swoich możliwości,
– przed pozostawaniem w starych koleinach, ramach, przed monotonnym powtarzaniem życiowych schematów.
Z jednej strony dążymy więc do stałości i niezmienności, do trwania w tym co jest.
Z drugiej – dążymy do zmian, przezwyciężania lęku przed nowymi ludźmi i sytuacjami.

Za tydzień o dążeniu do równowagi w walce z lękami w relacjach.

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz