Jak wykorzystać wiedzę o lękach do poprawy relacji – dążenie do równowagi w relacjach.

Jak wykorzystać wiedzę o lękach do poprawy relacji – dążenie do równowagi w relacjach.

Cztery podstawowe formy lęku ujawniają się w naszych relacjach z innymi, są wzajemnie sprzeczne i pozostają we wzajemnym napięciu.
Walka z lękami w relacjach to dążenie do równowagi pomiędzy tymi czterema głównymi impulsami, to podjęcie zmagania z czterema podstawowymi formami lęku.

Zapraszam do obejrzenia piątego odcinka z serii, która będzie kontynuowana w następnych tygodniach.

Informacje o szkoleniach: https://instytutkwadrat.pl

Dążenie do zachowania własnej tożsamości i odrębności konkuruje z dążeniem do współuczestnictwa i rezygnacji z siebie.
Dążenie do trwałości i pewności konkuruje z dążeniem do zmian i ryzyka.
Każdemu z tych dążeń towarzyszy lęk przed sytuacją związaną z pragnieniem odwrotnym.
Ważne jest znalezienie równowagi pomiędzy tymi przeciwstawnymi impulsami.
Ta równowaga nie jest niczym statycznym, jest pełna wewnętrznej dynamiki. Nie jest to nigdy stan już osiągnięty, on się ciągle tworzy.
Rodzaj przeżywanego w danej chwili lęku, stopień jego intensywności w znacznej mierze zależy od naszych skłonności z którymi przyszliśmy na świat, od „dziedzictwa” które nosimy w sobie. Nasz lęk uwidaczniany w relacjach ma swoją historię, wynika z warunków środowiska, w którym się urodziliśmy i dorastaliśmy. Dlatego niektóre formy lęku innych ludzi są dla nas trudne do zrozumienia – wynikają po prostu z okoliczności życia których sami nie doświadczyliśmy.
Równowaga czterech sił gwarantuje porządek życia, a przewaga lub eliminacja jednej z nich doprowadziłaby niechybnie do chaosu.
Cztery podstawowe formy lęku, odpowiedniki tych sił, ujawniają się w naszych relacjach z innymi, są wzajemnie sprzeczne i pozostają we wzajemnym napięciu.
Walka z lękami w relacjach to dążenie do równowagi pomiędzy tymi czterema głównymi impulsami, to podjęcie zmagania z czterema podstawowymi formami lęku.
Wyrazisty może być przykład relacji rodzic – dziecko.
Dziecko potrzebuje takiego rodzica, który z jednej strony przezwycięża lęk przed opiekuńczością i przed okazywaniem miłości, z drugiej strony ma odwagę do stawiania wymagań, wyzwań.
Prawidłowe relacje z dzieckiem wymagają jednocześnie przezwyciężania lęku przed szaleństwem wspólnych zabaw i odwagi do stawiania jasnych zasad, dyscypliny dającej dziecku poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa.

Za tydzień więcej o poszukiwaniu równowagi między bliskością a dystansem, stabilizacją a zmiennością.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz