Lęki w relacjach. Dlaczego tak trudno zrozumieć i zaakceptować, że inni reagują inaczej niż ja.

Lęki w relacjach. Dlaczego tak trudno zrozumieć i zaakceptować, że inni reagują inaczej niż ja.

 

Dlaczego tak trudno zrozumieć i zaakceptować, że inni reagują inaczej niż ja?

Czy bierze się to z trudności zrozumienia ich lęków, które są inne niż moje?

Szósty filmik o lękach w relacjach podsumowuje informacje przekazane w poprzednich odcinkach i pokazuje, jak odmienne lęki powodują trudność w porozumiewaniu się.

Zapraszam do dyskusji, komentowania:

Czy uważasz, że odmienne lęki każdego z nas w kontakcie z innymi wpływają na trudności w relacjach?

Czy te odmienne lęki rzeczywiście mają istotny wpływ na nasze relacje?

 

Informacje o szkoleniach: https://instytutkwadrat.pl

 

Łatwiej zrozumieć napięcia w relacjach, kiedy uświadomimy sobie, że są one bezpośrednio związane z lękami, które przeżywają ludzie o różnych potrzebach co do bliskości, dystansu, stabilizacji i zmienności. Z tych czterech podstawowych odmienności potrzeb wynikają cztery podstawowe formy lęku. Te lęki wpływają na to, jacy jesteśmy w relacjach z innymi:

– ci, którzy potrzebują dystansu obawiają się uzależnienia od innych, boją się bliskości. W formie ekstremalnej może to prowadzić nawet do wycofywania się z w ogóle z kontaktów emocjonalnych i społecznych

– ci, którzy potrzebują bliskości obawiają się, że zostaną sami, odizolowani, boją się za dużego dystansu. W formie ekstremalnej może to być przyczyną ich depresji

– ci, którzy potrzebują stabilizacji boją się zmian. W formie ekstremalnej może to prowadzić do obsesji

– ci, którzy potrzebują ciągłych zmian obawiają się, że czas upłynie im na trwaniu, że nic nowego już się nie wydarzy. W formie ekstremalnej może to być przyczyną histerii.

Warto pamiętać, że inni ludzie mają inne, swoje lęki, inne niż te, które mam ja i że właśnie to może być przyczyną wielu nieporozumień.

Zachęcam Cię więc do podróży w poszukiwaniu równowagi w relacjach z innymi, do opuszczania swojej strefy komfortu i ćwiczenia się w smakowaniu przeciwnego bieguna. Co to znaczy? Co ćwiczyć?

Spróbuj następnym razem zrozumieć, a może nawet uda ci się też zaakceptować, że twój rozmówca może reagować inaczej niż ty byś zareagował na jego miejscu.

Za tydzień o tym co zrobić, żeby lepiej zrozumieć reakcje innych.